Hyvinvoiva eläin, luonto ja ihminen

 

Ykkösenä onnelliset eläimet

Kartanossa asuu tänään noin 200 emolehmää vasikoineen ja toistakymmentä astussonnia, josta pidämme huolen 30 vuoden kokemuksella.

Emolehmät, hiehot ja astutussonnit laiduntavat kesäkauden pelto- ja luonnonlaitumilla.

Vasikat laiduntavat emojensa kanssa koko kesän.

Talvisin eläimet liikkuvat vapaasti pihatossa.

 

Lehmän kesätyö ympäristöhoitajana

 
Luonnonlaitumet

Lehmät laiduntavat peltojen lisäksi haka-, ranta- ja muilla luonnonlaitumilla ja ylläpitävät kulttuurimaisemia tavalla, joka on ihmiselle mahdoton.

Luonnon monimuotoisus

Luonnonlaitumet ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta. Erityisesti linnut ja pölyttäjät hyötyvät laiduntamisesta.

Hyöty myös muiden maille

Huomattava osa luonnonlaitumista ovat vuokrattuja maa-alueita,  joiden omistajat haluavat perinnebiotooppien  ja -maisemien pysyvän avoimina.

 

Rotuvalinnalla parempaa ruokaa

Miksi valitsimme Simmentalrodun?

Tunnetusti hyviä emoja ja maidontuottajia, jotka
kasvattavat isoja, terveitä vasikoita

Ei taipumusta rasvoittuvaisuuteen,

joten liha on mureaa muttei rasvaista

Sveitsiläinen rotu sopii hyvin suomalaisiin olosuhteisiin ja luonnonlaitumille